top
Vitajte
figures

Hlavným zameraním firmy OptiCom sú dodávky, inštalácia a servis ekonomických systémov, internetových a intranetových riešení. S týmto zameraním úzko súvisia aj dodávky (predaj) a servis výpočtovej a kancelárskej techniky.

V oblasti ekonomických systémov sa venujeme najmä produktu od spoločnosti Cígler Software, a.s. Money S3, S4 (SQL)  S5 (SQL). Predajňa SQL. Tieto systémy sú určené pre malé a stredné firmy, ktoré vedú podvojné alebo jednoduché účtovnictvo, sklady typu A,B, mzdy a majetok. Systémy Money sú založené na najmodernejších technológiach Windows, v súlade s celosvetovými trendami vývoja. Modulárna otvorená architektúra a flexibilita Money Vám umožní ju presne prispôsobiť Vaším požiadavkám. Pre elektronické obchodovanie ponúkame internetové obchody postavené na platforme INSHOP4 od spoločnosti Zoner.

Za posledné roky sme rozšírili našu činnosť v oblasti informačných systémov o systémy pre reštaurácie, hotely (KREZUS) a systém pre evidenciu dochádzky (FINGERA).

Oblasť internetových služieb v sebe zahŕňa: internetové pripojenia, registrácie domén, prenájom web priestoru, tvorma www stránok a iné. (pripojeniu k sieti Internet využívame služby Slovak Telecom, a.s. ale v prípade požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť pripojenie aj iným provaiderom).

Oblasť intranetu zahŕňa v sebe prepojenie nami dodávaných informačných systémov na diaľku (pobočky / centrála), zároveň týmto spôsobom robíme servis a správu u našich zákazníkov po celom Slovensku.

Krédom firmy, je obojstranná spolupráca, založená na úcte k zákazníkovi a rešpektovaní jeho potrieb, čo vedie k spokojnosti zákazníkov a dobrým obchodným vzťahom.

bottom
top
www.opticom.sk
bottom
top
Vitajte

zákazníci, ktorí zverili kompletnú starostlivosť o IT riešenia nám:

Pavlech Samuel, Považská Bystrica

- dodávka a správa ekonomického systému Money S3, maloobchodný predaj Money S3 Kasa, dodávky a servis výpočtovej techniky, správa mailov

JARA Fashion, Považská Bystrica

- správa ekonomického systému Money S3, maloobchodný predaj cez pokladničný systém Predajňa S5, dodávky a servis výpočtovej techniky, správa mailov

Damit s.r.o., Terchová

- správa ekonomického systému Money S3, dodávky a správa výpočtovej techniky, správa webu, webhosting

Fines a.s., Žilina

- správa siete, dochádzkového systému a webu, webhosting, dátove rozvody, dodávky a servis výpočtovej techniky,

BD-Foam

- správa ekonomického systému Money S3, práca v sklade a vo výrobe s dátovými terminálmi, dodávky a správa výpočtovej techniky,

VIP Auto, s.r.o., Žilina

- správa siete, dodávky a správa výpočtovej techniky

SPIN-SK, s.r.o., Žilina

- správa siete, dodávky a správa výpočtovej techniky

Lukáč Jozef - VODOTECH, Považská Bystrica

- dodávka a správa ekonomického systému Money S3, maloobchodný predaj cez fiškálne tlačiarne

PELLART, a.s. Žilina

- metalické (dátové aj silové), optické rozvody    

LeVia, s.r.o. Žilina

- dodávka a správa ekonomického systému Money S3, zber dát cez dátový terminál

- dodávka a správa pre maloobchodný predaj - Predajna SQL, 

- dodávka a správa reštauračného systému Krezus

- dodávka výpočtovej techniky a registračných pokladníc - fiškálnych tlačiarní,

- internetový obchod InShop Zoner 4

3Q servis, s.r.o. Žilina

- dodávka a správa ekonomického systému Money S3, maloobchodný predaj Money S3 Kasa (do roku 2011)

- dodávka a správa ekonomického systému Money S4, maloobchodný predaj cez fiškálnu tlačiareň - registračnú pokladnicu

Lumius Slovakia, s.r.o.

- ekonomický a obchodný informačný systém SQL Money S5 - sieťové riešenie, doprogramovanie zákazkových modulov

Mirupo šport, s.r.o. Žilina

- internetový obchod InShop Zoner 4 

SANTÉ SK, s.r.o. Žilina

- dodávka a správa sieťového ekonomického systému SQL Money S4, obchodný systém prostredníctvom PDA (obchodníci)

- skladové hospodárstvo - príjem a vídaj tovaru pomocou dátových terminálov

- dodávka a správa fiškálnej tlačiarne

Krasplast, s.r.o. Krasňany

- dodávka a správa sieťového ekonomického systému Money S3

- hotovostné platby - fiškálna tlačiareň, dodávka a správa

REPAP SK, s.r.o., Rosina

- dodávka a správa sieťového ekonomického systému Money S3

- hotovostné platby - fiškálna tlačiareň, dodávka a správa

- dodávka a správa servera a počítačov, počítačoej siete, internetu, web-u, e-mailov

Italcomma Slovakia, s.r.o., Žilina 

- správa počítačov, siete a internetu vo firme

TITTY, s.r.o., Žilina

- dodávka a správa sieťového ekonomického systému Money S3

- dodávka a správa servera a počítačov, počítačoej siete

AGROBAUTECH, s.r.o., Púchov

- dodávka a správa obchodno ekonomického informačného systému Money S4

- dodávka a správa obchodného systému pre predajne - Predajňa SQL,

- dodávka a správa fiškálnych tlačiarní

VIRGIN distribution, s.r.o., Trenčín

- dodávka a správa obchodno ekonomického informačného systému Money S4

- dodávka a správa obchodného systému pre predajne - Predajňa SQL,

- dodávka a správa fiškálnych tlačiarní

Belt & Buckle, s.r.o., Žilina

- správa ekonomicko - obchodného informačného systému Money S4


 
bottom