top

Klikněte pro větší obrázek

Klikněte pro větší obrázek

Klikněte pro větší obrázek

Klikněte pro větší obrázek

Klikněte pro větší obrázek

Klikněte pro větší obrázek

 

Súvisiace linky:

Oficiálne stránky JetSoft

Predstavenie sytému Mobile S3

Predstavenie systému  Mobile S4/S5

MOBILE S5 

Mobilné riešenie pre Money S3/S5/S4 (objednávky, predaj, sklad, expedícia) 

Mobile S5 je riešenie poskytujúce mobilné dáta ERP systému Money S4/S5 v zariadeniach PDA a dátových termináloch s platformou operačného systému Windows Mobile a Windows CE. Využitie nachádza u obchodných zástupcov, skladových pracovníkov a mobilných predajcov.

Obchodní zástupcovia - majú prehľad o svojích zákazníkoch, ich odberoch a pohľadávkach, aktuálnych stavoch zásob a cenách, dokážu pohodlne vytvoriť objednávku, ktorú hneď môžu odoslať do ERP systému (prostredníctvom internetu cez PDA...). K dispozícií má naviac veľa ďalších funkcií, ako evidencia návštev a aktivít, plánovanie trás, získavanie on-line informácií, práca s dotazníkmi...

Sklad a expedícia - pracovníci dokážu pomocou dátových terminálov s čítačkami čiarových kódov pohodlne naskladňovať, kontrolovať tovar, pracovať so skladovými kartami a prevádzať inventúry. Mobilné riešenie dokáže výrazne zrýchliť a spresniť proces expedície tovaru zákazníkom. Dokáže vykrývať prijaté objednávky alebo dodacie listy, tlačiť expedičné štítky prepravných spoločností...

Ambulantný predaj - ďalšia možnosť uplatnenia je pre mobilných predajcov - predaj z auta. Týto pracovníci môžu využívať širokú škálu vystavovaných dokldov, pracujú s individuálnymi cenami odberateľov (zľavy, cenové hladiny, akcie, cenníky...), vedú vlastnú pokladňu a tlačia na bezdrôtových tlačiarňach s fiskálnou pamäťou.

Mobilné informácie v teréne

Adresár a kontakty - adresy, ich editácia a pridávanie, pohľadávky odberateľov, marketinggové informácie

Skladové karty - členenie podľa skladov a skupin v Money S4/S5, aktuálny stav zásob, rezervácie a objednané kusy na skladoch. Predajné ceny, odberateľské cenníky a cenové hladiny, nákupné ceny ...

Doklady - prijaté objednávky, vystavené faktúry vrátane dobropisov, skladové predajky, vystavené a prijaté dodacie listy. Príjemky, výdajky, prevodky. Pokladničné doklady, vykrývanie zákazníckych objednávok a tlač všetkých dokladov.

Ďalšie funkcie - inventúry, evidencia návštev a aktivít, dotazníky, plán trasy na ďalšie dni, výdaj vzorkov a reklamných predmetov, denná uzávierka ...

Automatická aktualizácia - v prípade novej verzie prebehne aktualizácia klientskej časti systému. Pohodlná a nenáročná údržba prostredníctvom GPRS ...

Technologické riešenie a napojenie na Money S4/S5

Servrovská časť Mobile S5 - slúži na nastavenie celého modulu, je úplne integrovaná do prostredia Money S4/S5. Riešenie je navrhnuté tak, že umožňuje vysokú mieru konfigurácie, užívateľského vzhľadu a funkcií. Je možné definovať skupiny mobilných pracovníkov ktorí majú spoločné nastavenia (skladník, obchodný zástupca, predajca ...) Pre každú skupinu je potom možné nastaviť štruktúru menu v mobilnom zariadení. Skladník tak môže mať k dispozícií vystavenie príjemok, prevodiek a prevádzanie inventúr, obchodný zástupca vidí zas len svojich zákazníkov, aktuálne zásoby a dokáže vystaviť objednávku. Všetci mobilný pracovníci môžu mať nastavené vlastné číselné rady, skupiny pre vystavované doklady, okruhy adries (zemepisné oblasti) s ktorými môžu pracovať.

Klientska časť Mobile S5 - užívateľ si môže vo všetkých zoznamoch nastaviť zobrazované stĺpce, zmeniť veľkosť a štýl písma, tvoriť viacriadkové záznamy ...

MOBILE S3

Mobile S3 - je mobilný klient ekonomického systému Money S3. Pomocou mobilních zariadení pracujúcich na platforme Windows Mobile/Pocket PC Vám ponúka aktuálné informácie o kontaktoch a skladových zásobách z Money S3 kdekoľvek a kedykoľvek. Naviac Vám dovoľuje vystavovať doklady u klientov a tie následne cez XML výmenu dat, posielať do Money S3.

Mobile S3 je určený všetkým, ktorí potrebujú mať neustálý prehľad o stavoch a cenách skladových zásob, alebo platobnej morálke odberateľov, potrebujú zbierať objednávky v teréne, alebo fakturovať zákazníkom a viest svoj mobilný sklad.

Zhrnutie - prístup k aktuálnym ekonomickým dátam dokázateľne zefektívňuje prácu obchodných zástupcov (štatistiky ukazujú na zrýchlenie a zvýšenie obsluhy množstva zákazníkov) zjednodušenie činnosti vo veľkoskladoch a spríjemnia život obchodným zástupcom, ktorí nie sú tak viazaný na počítač v kancelárií.

S Mobile S5 a S3 vám vzdialenosť nezväzuje ruky.

Topológia systému

Topologie systému

 

                                                                                                         (zdroj: www.jetsoft.cz)
bottom