top

Súvisiace linky:

www.krezus.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Program "Reštaurácia"


Program vhodný pre reštaurácie, pizzérie, jedálne a bary. Uľahčí vám kontrolu personálu a poskytne údaje pre finančné vyhodnocovanie chodu podniku. Pre jeho prácu je nevyhnutné mať zakúpený program Skladová evidencia.

· Kalkulácie jedál na ľubovoľný počet porcií. Jedlo sa môže skladať zo surovín, polotovarov aj tovarov. Výpočet čistej hmotnosti. Súčasťou kalkulácie je pracovný postup. Kalkulácie jedál sú spracované tak, aby ste ich mohli použiť ako podklad pre kuchárov na výrobu jedál.

· Evidencia denných menu na ľubovoľný počet dní

· Vzorové pracovné postupy - často sa opakujúce pracovné postupy môžete uložiť ako vzorové

· Evidencia stolov - základná funkcia, v ktorej čašníci evidujú objednávky hostí a vystavujú účtenky Funkcia je vypracovaná tak, aby sa minimalizovali možnosti nečestnej práce obsluhy

· Čašníkmi objednané jedlá a nápoje sa dajú vytlačiť priamo na tlačiareň v kuchyni alebo v bare (tzv. slip tlačiareň)

· Špeciálne výdaje (strava zamestnancov, výdaj stravy na lístky, výdaj pre hotelových hostí) sú plne konfigurovateľné a prispôsobíte si ich na podmienky vlastnej firmy

· Bonová kniha obsahuje detailnú evidenciu všetkých pohybov v reštaurácii – objednávky, bločky, storná a pod. Nahrádza papierovú bonovú knihu používanú v súčasnosti

· Odpis surovín zo zásob automaticky

· Objednávky hostí (na stoly, aj na skupiny pri stole), možnosť vystaviť predbežnú účtenku

· Predbežný výpočet spotreby pomáha pri plánovaní akcií, (svadby, firemné akcie) alebo pri kontrole zásob pre plánované denné menu. Program na základe počtu porcií vybraných jedál a tovarov vypočíta spotrebu surovín a cenovú kalkuláciu v predajných aj nákupných cenách.

· Pracovný kalendár využijú firmy, ktoré majú záverečnú po 24:00. Pracovný deň nekončí o polnoci, ale v zadanú hodinu nasledujúci deň

· Pokladničná kniha je jednoduchá evidencia, ktorá nahrádza papierovú pokladničnú knihu. Príjem a výdaj peňazí a stravných poukážok v ľubovoľnej mene.

· Tlač zostáv za ľubovoľné obdobie roka. Množstvo zostáv, ktoré pomáhajú vedúcemu riadiť chod reštaurácie: 

- Spotreba pracovnej smeny 

- Finančný prehľad o tržbách a zisku 

- Spotreby surovín, atď.

· Prístup do funkcií chránený užívateľskými heslami

· Spolupracuje s programami: Maloobchodná predajňa, Registračné pokladne,

K dispozícii je program na transformáciu dát z verzie MS DOS aj z Windows verzie používajúcu databázu FlashFiler.

 


 

 

bottom