top
M?oney S3

Súvisiace linky:

 

Oficiálne stránky Fingera

Oficiálne stránky Innovatrics

Viac informácií i Fingere 


 

 


Plaťte za skutočne odpracovaný čas vašich zamestnancov

FINGERA je evidenčný dochádzkový systém na báze odtlačkov prstov alebo bezkontaktných RFDI kariet, s dotykovým farebným displejom, určený najmä pre malé a stredné podniky, ktoré nie sú spokojné s evidenciou dochádzky zamestnancov papierovou formou alebo pomocou magnetických kariet.

Využívanie biometrie prakticky vylučuje podvody pri zapisovaní časov príchodov a odchodov, čím zvyšuje disciplínu zamestnancov a produktivitu práce. Na rozdiel od ručného zaznamenávania alebo magnetických kariet, platíte Vašich zamestnancov iba za čas skutočne strávený v práci!

Nulové prevádzkové náklady, presná evidencia času stráveného na pracovisku, väčšia dochvíľnosť zamestnancov šetria Vaše peniaze a zlepšujú produktivitu firmy.

Biometria je najistejším prostriedkom na evidenciu dochádzky Vašich zamestnancov. Na rozdiel od čipových kariet a hesiel, ktoré môžu byť stratené, zabudnuté alebo požičané, FINGERA overuje identitu zamestnancov na základe ich odtlačkov prstov.

V prípade že nechcete používať ako identifikáciu pri príchode alebo odchode otlačky prstov, môžete používať bezkontaktné karty RFDI, ktoré sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou. Pri objednávke si vyberiete zariadenie len pre čítanie kariet. V prípade že chcete kombinovať obe identifikácie (biometrickú aj RFDI) je treba túto požiadavku uviesť, vtedy musí byť zariadenie vybavené oboma typmi čítačiek.

Namiesto zastaraného spôsobu evidencie dochádzky zapisovaním alebo dierkovaním štítkov, zvoľte jednoduchšiu a presnejšiu alternatívu, ktorá pomôže zefektívniť a zlepšiť pracovné prostredie vo Vašej firme.

S FINGEROU platíte Vašich zamestnancov iba za ten čas, ktorý skutočne strávia na pracovisku. Už nebudete musieť spracovávať nečitateľné papierové hárky a ručne sčítavať odpracovaný čas každého zamestnanca. Naviac sa vyhnete tak rozšírenému zaokrúhľovaniu časov príchodov a odchodov spojeného so vzájomným zapisovaním sa medzi kolegami.

Vaši zamestnanci jednoducho priložia prst na čítačku odtlačkov a to je všetko. Systém automaticky rozpozná kto vstupuje alebo opúšťa pracovisko a zaznamená časové informácie. Súhrn za určitú periódu si môžete neskôr vytlačiť alebo exportovať do tabuľkového procesora (Microsoft Excel) a mať zatriedené informácie behom sekundy.

Varianty evidenčného systému:

  • Fingera so snímaním otlačkov prstov,
  • Fingera so snímaním RFDI kariet
  • Fingera so snímačmi otlačkov prstov a RFDI  

 

Internetový prístup – Fingera Online

Nie ste stále prítomní v prevádzke, a potrebujete poznať dochádzku zamestnancov na diaľku? Ku systému FINGERA Vám pripojíme modul Fingera Online, ktorý sprístupní dáta dochádzky cez internet.

Fingera Online, nadstavba systému FINGERA, umožňuje:

-pristupovať cez internet do zoznamu aktuálne prítomných a neprítomných zamestnancov,
-pristupovať cez internet ku historickým dátam dochádzky zamestnanca alebo celej skupiny,
-posielať zostavy e-mailom.

Nezabudnite: Na rozdiel od kartových dochádzkových systémov a zošitov, biometrický systém Fingera eviduje iba čas skutočne strávený v práci.


 

(zdroj: www.fingera.sk)

bottom